Personoplysninger

Behandling af dine personoplysninger

For os i NOBA Bank Group AB (publ) er det vigtigt at beskytte vores kunders integritet. Vores udgangspunkt er, at al behandling af personoplysninger skal ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning. I nærværende dokument beskrives det, hvordan vi indsamler, behandler og udveksler kundernes personoplysninger, herunder hvilke rettigheder du har i forbindelse hermed.

Nordax er dataansvarlig for behandlingen af personoplysningerne

Databeskyttelsesrådgiveren for Nordax kan kontaktes på:
E-mail: dpo@nordax.se
Telefon: +46 8-508 808 00
Adresse: NOBA Bank Group AB, Box 23124, 104 35 Stockholm

Du kan også indgive en klage til Datatilsynet i Danmark, som har følgende kontaktoplysninger:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300, København K
Telefonnummer: +45 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk
Hjemmeside: www.datatilsynet.dk

Nordax Bank

NOBA Bank Group AB (publ)

Organisationsnummer: 556647-7286

Bestyrelsesplads: Stockholm

+46 (0) 8-508 808 00

www.noba.bank