Personoplysninger

Behandling af dine personoplysninger

For os i Nordax er det vigtigt at beskytte vores kunders integritet. Vores udgangspunkt er, at al behandling af personoplysninger skal ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning. I nærværende dokument beskrives det, hvordan vi indsamler, behandler og udveksler kundernes personoplysninger, herunder hvilke rettigheder du har i forbindelse hermed.

Nordax er dataansvarlig for behandlingen af personoplysningerne

Databeskyttelsesrådgiveren for Nordax Bank AB (publ) kan kontaktes på:
E-mail: dpo@nordax.se
Telefon: +46 8-508 808 00
Adresse: Nordax Bank AB, Box 23124, 104 35 Stockholm 

Du kan også indgive en klage til Datatilsynet i Danmark, som har følgende kontaktoplysninger:
Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300, København K
Telefonnummer: +45 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk
Hjemmeside: www.datatilsynet.dk